Shipping and return policies for Houpací koně

Shipping Info
Fyzické zboží doručujeme v rámci České republiky a na Slovensko. V rámci České republiky je cena za doručení 129 Kč (Česká pošta). Na Slovensko je cena za doručení 250 Kč (Česká pošta).

Zboží je expedováno do 5 pracovních dnů od připsání platby na PayPal účet prodávajícho. Doba doručení zboží od okamžiku předání přepravci je zpravidla 2–4 pracovní dny v rámci České republiky a 7–10 pracovních dní mimo Českou republiku.
Return Policy
Prodávající poskytuje na hmotné nosiče a merchandising (dále označovány jako „Zboží“) záruku spotřebitelům, a to v trvání 24 měsíců od převzetí Zboží spotřebitelem. Jako záruční list slouží spotřebiteli vystavená faktura (doklad od zaplacení) o zakoupení Zboží.

Vyskytnou-li se v době trvání záruky na Zboží vady, je spotřebitel oprávněn uplatnit u prodávajícího nárok na bezplatné odstranění vady. Místo odstranění vady může prodávající poskytnout spotřebiteli náhradní Zboží. Není-li možné vadu odstranit ani dodat náhradní Zboží, může spotřebitel žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy v rozsahu vadného plnění odstoupit.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené násilným působením na Zboží (náraz, pád, voda apod.), opotřebením Zboží způsobeným jeho obvyklým užíváním a vlastními úpravami Zboží.

Nároky plynoucí ze záruky uplatňuje spotřebitel reklamací u prodávajícího na adrese jeho sídla uvedené výše, a to prostřednictvím doporučené poštovní zásilky; prodávající neumožňuje uplatnění reklamace osobně. Dopravu reklamovaného Zboží hradí spotřebitel. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel nárok na náhradu přiměřených nákladů dopravy reklamovaného Zboží.

Po podání reklamace prodávající vydá e-mailem spotřebiteli na jeho kontaktní e-mailovou adresu potvrzení o tom, kdy spotřebitel své právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Prodávající dále spotřebiteli vydá stejným způsobem potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a v případě zamítnutí reklamace odůvodnění zamítnutí.

Prodávající rozhodne o reklamaci do 5 pracovních dnů od doručení reklamovaného Zboží prodávajícímu. Prodávající vyřídí reklamaci a odstraní vady Zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a v téže lhůtě rovněž e-mailem informuje spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace (nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě); neodstraní-li prodávající odstranitelné vady Zboží v této lhůtě, má se za to, že vadu nelze odstranit.