Follow Houpací koně to join the conversation.

When you follow Houpací koně, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Houpací koně

Ústí Nad Labem, Czech Republic

Jsme z Ústí nad Labem, Monte Carla chudých, města, který je barevný jen pár týdnů na podzim, jinak je to místo jak z černobílý fotky, a my tyhle dvě jeho barvy máme rádi. Ve vzduchu je tady cítit Setuza i kerouakovskej svět kopců, závodních jídelen a železničních náspů.